ورق ST52

ابعاد ضخامت حالت محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال)
600*1500 6 میل شیت بنگاه تهران 07 تیر ، 1402 تماس بگیرید
6000*1500 8 میل شیت بنگاه تهران 07 تیر ، 1402 تماس بگیرید
6000*1500 10 میل شیت بنگاه تهران 07 تیر ، 1402 تماس بگیرید
6000*1500 12 میل شیت بنگاه تهران 07 تیر ، 1402 تماس بگیرید
6000*1500 15 میل شیت بنگاه تهران 07 تیر ، 1402 تماس بگیرید
ابعاد ضخامت حالت محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال)
6000*2000 10 میل شیت بنگاه تهران 06 تیر ، 1402 تماس بگیرید
6000*2000 12 میل شیت بنگاه تهران 06 تیر ، 1402 تماس بگیرید
6000*2000 15 میل شیت بنگاه تهران 06 تیر ، 1402 تماس بگیرید
6000*2000 20 میل شیت بنگاه تهران 06 تیر ، 1402 تماس بگیرید
6000*2000 25میل شیت بنگاه تهران 06 تیر ، 1402 تماس بگیرید
6000*2000 30 میل شیت بنگاه تهران 06 تیر ، 1402 تماس بگیرید
6000*2000 35 میل شیت بنگاه تهران 06 تیر ، 1402 تماس بگیرید
6000*2000 40 میل شیت بنگاه تهران 06 تیر ، 1402 تماس بگیرید
6000*2000 45 میل شیت بنگاه تهران 06 تیر ، 1402 تماس بگیرید
6000*2000 50 میل شیت بنگاه تهران 06 تیر ، 1402 تماس بگیرید

ورق ST52

ارسال دیدگاه
عضویت در خبرنامه
جهت اطلاع از اخبار روز آهن آلات و قیمت های ویژه ایمیل خود را وارد نمایید.